25-11-2016
ეფექტიანი საკანონმდებლო ადვოკატირების სახელმძღვანელო

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ეფექტიანი საკანონმდებლო ადვოკატირების სახელმძღვანელო.

30-11-2015
დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობები - პოლიტიკის დოკუმენტი

დოკუმენტი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ მიერ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან თანამშრომლობით „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე“ პროექტის ფარგლებში....

21-08-2015
კაცებიც დეკრეტულ შვებულებაში (ინფოგრაფიკი)

საქართველოში დეკრეტული შვებულება ძირითად შემთხვევებში დედასთან ასოცირდება, თუმცა კანონმდებლობა ორივე დასაქმებული მშობლისათვის ითვალისწინებს ბავშვის მოვლისათვის საჭირო შვებულებას. რატომ არ სარგებლობენ საქართველოში მამები დეკრეტული შვებულებით,...

20-05-2015
გენდერული დისკრიმინაცია დასაქმებისას (ინფოგრაფიკი)

შრომით ურთიერთობებში გენდერულ დისკრიმინაციას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს არა მხოლოდ სამუშაო პროცესში ან სამსახურიდან გათავისუფლებისას, არამედ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაშიც იმ ეტაპზე, სანამ დასაქმებული შეუდგება მუშაობას, მაგ: სამუშაოს შესახებ...

15-04-2015
სექსუალური შევიწროება სამსახურში (ინფოგრაფიკი)

სექსუალური შევიწროება სქესის ნიშნით ადამიანის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ფორმაა, რამაც შესაძლოა მსხვერპლის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვიოს. ამგვარი შევიწროების შესახებ მრავალი ფაქტორის გამო მსხვერპლს...

11-03-2015
მამაკაცების უპირატესობა სამუშაო ადგილებზე (ინფოგრაფიკი)

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე ნიშნავს თანასწორობას ყველა ეტაპზე, როგორც თანაბარი შრომისათვის თანაბარი ხელფასის მიღებას, აგრეთვე ბონუსების თანაბრად გაცემას, დაწინაურების თანაბარ შესაძლებლობას და ყველა დანარჩენი სარგებლის თანაბრად...

11-03-2015
ქალების ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში (ინფოგრაფიკი)

ქალების ეკონომიკური აქტიურობა და ჩართულობა ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში, გენდერული თანასწორობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია. საქართველოში ქალების ეკონომიკური აქტიურობის დონე...

18-12-2014
ქართული რეალობა (ინფოგრაფიკი)

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით „უმრავლეს რეგიონებსა და დასაქმების ადგილებში ქალებს უხდიან ნაკლებს ვიდრე კაცებს, რომლებიც მსგავს სამუშაოს ასრულებენ. ქალების ხელფასი საშუალოდ კაცების ხელფასის 70-90 პროცენტია.“ ევროკომისიის...

17-12-2014
გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში

კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ „ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე “ პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია „ კონსტიტუციის 42- ე მუხლის “ დაკვეთით. კვლევის ჩატარება...

16-12-2014
გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში

კვლევა მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ (Article 42 of the Constitution) მიერ „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე“ პროექტის ფარგლებში. კვლევის ჩატარება შესაძლებელი გახდა...

30-06-2014
საქართველოს მეოთხე და მეხუთე კომბინირებული პერიოდული ანგარიშის მიმოხილვის ჩრდილოვანი ანგარიში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისათვის (CEDAW)

2014 წლის ივლისში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან ერთად ჩრდილოვანი ანგარიში წარუდგინა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს (CEDAW). ჩრდილოვანი ანგარიში მიზნად...

27-02-2014
ანგარიში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და რეკომენდაციების განცხადებების ექსპერტთა კომიტეტს (CEACR)

2014 წლის თებერვალში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ანგარიში წარუდგინა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და რეკომენდაციების განცხადებების ექსპერტთა კომიტეტს...