• გამოქვეყნების თარიღი:
    17-12-2014
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ „ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე “ პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია „ კონსტიტუციის 42- ე მუხლის “ დაკვეთით.

კვლევის ჩატარება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს “ (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით .

კვლევის შინაარსზე პასუხისმგებელია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS) . ის შეიძლება არ გამოხატავდეს USAID- ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს .