• გამოქვეყნების თარიღი:
    30-11-2015
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

დოკუმენტი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ მიერ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან თანამშრომლობით „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე“ პროექტის ფარგლებში. დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერით, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“ (USAID) დაფინანსებით. 

დოკუმენტში წარმოდგენილია სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის წახალისების მეთოდები და მათი პრაქტიკულად განხორციელების გზები.