• გამოქვეყნების თარიღი:
    16-12-2014
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

კვლევა მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ (Article 42 of the Constitution) მიერ „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე“ პროექტის ფარგლებში.

კვლევის ჩატარება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“ (USAID) დაფინანებით. კვლევის შინაარსზე მთლიანად პასუხისმგებელია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ (Article 42 of the Constitution). ის შეიძლება არ გამოხატავდეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.