ამ ველების შევსება ნებაყოფლობითია. მათი შევსებით დაგვეხმარებით გავიგოთ, თუ ვისზე ვრცელდება დისკრიმინაცია საქართველოში.

თუ გსურთ განიხილოს თქვენი დისკრიმინაცია და დაუკავშირდეთ კონსტიტუციის 42 მუხლს, მიუთითეთ თქვენი სახელი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

Tanastsoroba.ge არ გაასაჯაროებს თქვენს სახელსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართს.