• გამოქვეყნების თარიღი:
    15-04-2015
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

სექსუალური შევიწროება სქესის ნიშნით ადამიანის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ფორმაა, რამაც შესაძლოა მსხვერპლის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვიოს. ამგვარი შევიწროების შესახებ მრავალი ფაქტორის გამო მსხვერპლს ხშირად ერიდება გაცხადება, რაც ართულებს პრობლემის გამოვლენას და შესაბამისი რეაგირების მოხდენას. რაში შეიძლება გამოიხატოს, როგორია ამ მხრივ მდგომარეობა ევროპის ქვეყნებში და როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი სამსახურში სექსულაური შევიწროების შემთხვევაში?