• გამოქვეყნების თარიღი:
    11-03-2015
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე ნიშნავს თანასწორობას ყველა ეტაპზე, როგორც თანაბარი შრომისათვის თანაბარი ხელფასის მიღებას, აგრეთვე ბონუსების თანაბრად გაცემას, დაწინაურების თანაბარ შესაძლებლობას და ყველა დანარჩენი სარგებლის თანაბრად გადანაწილებას. რამდენად თანასწორია სამუშაო გარემო საქართველოში და იღებენ თუ არა ქალები და კაცები თანაბრ შემოსავალს თანაბარი შრომისათვის?