• გამოქვეყნების თარიღი:
    20-05-2015
  • პუბლიკაციების ფაილი:
    ნახვა
  • პუბლიკაცია:

შრომით ურთიერთობებში გენდერულ დისკრიმინაციას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს არა მხოლოდ სამუშაო პროცესში ან სამსახურიდან გათავისუფლებისას, არამედ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაშიც იმ ეტაპზე, სანამ დასაქმებული შეუდგება მუშაობას, მაგ: სამუშაოს შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას, გასაუბრებისას და ა.შ. რა არის საჭირო დასაქმებისას გენდერული დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად, რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში და როგორია მსოფლიოს გამოცდილება?