ჩვენი მიზანია, გავზარდოთ სქესთა შორის თანასწორობა, ხელი შევუწყოთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას საქართველოში, და ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიურ განვითარებას ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი ჩართულობის გზით.

უამრავი სირთულე სდევს თან ამ მიზანს, მიუხედავად ამისა ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ შედეგი პოზიტიური იქნება, თუკი საქართველო ამ მიმართულებით გადადგამს ნაბიჯებს.

ამ პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა USAID-ის და “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” დახმარებით, ასევე 4 პარტნიორი ორგანიზაციის ძალისხმევით: 

კონტაქტი

პროექტისა და ღონისძიებების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, დაგვიკავშირდით შემდეგ მისამართზე:

  • მისამართი: მ.ქანთარიას ქუჩა N 11ა , თბილისი, 0160, საქართველო
  • ტელ: (+ 995 32) 299 88 56 ; (+995 32) 272 88 56
  • ფაქსი: (+ 995 32) 299 88 56
  • ელ-ფოსტა: office@article42.ge
  • სამუშაო დღეები: ორშაბათი-პარასკევი
  • სამუშაო საათები: 10:30-18:00
  • ნებისმიერ იურიდიულ საკითხზე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო კონსულტაციები სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს 10:30-18:00 სთ-მდე

დონორი

USAID Georgia

პარტნიორები

კონსტიტუციის 42 მუხლი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას საქართველოში, ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების ადვოკატირებით. ასევე, ორგანიზაცია ესწრაფვის ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების დაცვის კანონით გათვალისწინებული ეროვნული მექანიზმების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS)

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საქმიანობა მიზნად ისახავს საქართველოში აკადემიური და გამოყენებითი სოციალური მეცნიერებების განვითარებას, საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში ქართველ მკვლევართა ინტეგრირებას, სოციალურ მეცნიერებებში პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების დანერგვას და მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევისა და სწავლების ხელშეწყობას.

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (სპკგ)

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC)

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება წარმოადგენს პროფესიული კავშირების (ასოციაციების), პროფესიული კავშირების ტერიტორიული გაერთიანებების, (ავტონომიური რესპუბლიკების), ნებაყოფლობით გაერთიანებას, მათი საერთო ინტერესების, მიზნების, ამოცანებისა და საქმიანობის პრინციპების საფუძველზე.
New Media Advocacy Project

ახალი მედია ადვოკატირების პროექტი (N-Map)

ახალი მედია ადვოკატირების პროექტი (N-Map) არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის ადამიანის უფლებების დარღვევებს ციფრული მედიის გამოყენებით, და ცდილობს, რომ გააძლიეროს სოციალური სამართლიანობის ადვოკატირება სასამართლოებში, საკანონმდებლო ორგანოებსა და საზოგადოებაში. N-MAP-ის იურისტები, ადვოკატები, და მედია სპეციალისტები ეხმარებიან ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს ამ ახალი ტექნოლოგიების  საკუთარ საქმიანობაში ინტეგრირებაში, რაც მათ საქმის უკეთესად წარმოების საშუალებას აძლევს და მიზნის უფრო ეფექტურად მიღწევაში ეხმარებათ. ჩვენ ვახორციელებთ მაღალი ხარისხის, ტაქტიკურად დახვეწილ მედია ადვოკატირების პროექტებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასამართლო დარბაზებში, საკანონმდებლო ოფისებსა და ზოგადად საზოგადოების მიერ.

 

ჯამპსტარტ ჯორჯია

ჯამპსტარტ ჯორჯია

ჯამპსტარტ ჯორჯია ცდილობს კომპლექსური საკითხების ფართო აუდიტორიისთვის მარტივ ენაზე მიწოდებას, რათა საზოგადოებამ შეძლოს ფაქტებსა და დისკუსიებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების მიღება. ჯამპსტარტ ჯორჯია დღეს ადვოკატირებას უწევს ღია მონაცემებს მთავრობაში, ბიზნესში და სამოქალაქო საზოგადოებაში. ამასთან, ჯამპსტარტი მონაცემებზე დაყრდნობით ქმნის ხელსაწყოებს საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გასაზრდელად. და ბოლოს, ჯამპსტარტი თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან, რათა მათ შეძლონ მონაცემების გამოყენების გზით ხალხის ჩართულობის გაზრდა.